พาณิชย์ เผยเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย 53 ราย มูลค่ากว่า 10,838 ล้านบาท

135

พาณิชย์ เผยเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

วันที่ 25 เม.ย. 65 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2565 ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 53 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 17 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 36 ราย โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,838 ล้านบาท

ซึ่งวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 962 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 447 คน รวมถึง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เฉพาะด้านให้กับผู้เข้ามาลงทุนอีกด้วย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบระบบโซล่าขั้นสูง และองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น