เชียงใหม่ เตรียมใช้ “บัตรแสดงตัวตน” ก่อนเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เริ่ม 7 มี.ค. นี้

1463

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมใช้ “บัตรแสดงตัวตน” ก่อนเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมาตรการความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เริ่ม 7 มีนาคม นี้

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมออกบัตรแสดงตนแก่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ โดย บัตรแสดงตนจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ บัตรแถบสีแดง สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ, บัตรแถบสีชมพู สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ อาวุโส, บัตรแถบสีเขียว สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน และบัตรแถบสีเหลือง สำหรับพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างเหมาบริการ โดยในส่วนผู้มาติดต่อราชการ นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการ จะต้องมีการแลกบัตรก่อนเข้าอาคาร ด้วยเช่นกัน

f9eda3b846f8f05c2d5fe80fc251d9ec.jpg

สำหรับมาตรการดังกล่าว ถูกนำมาใช้เพื่อต้องการทราบตัวตนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการภายในอาคารของศาลากลางจังหวัดฯ เนื่องจากในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่และประชาชน เข้า-ออก อาคารจำนวนมาก หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ จะทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้สั่งการให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเฝ้าเวรยาม รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา พร้อมทั้งปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้นด้วย เบื้องต้นจะเริ่มใช้มาตรการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

41963e58097b56b0323d3dbafb02cabc.jpg