สปสช. เตรียมแจก ATK เฟส 2 ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เริ่ม 1 มี.ค. นี้

1121

สปสช. เตรียมแจก ATK เฟส 2 ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เริ่ม 1 มี.ค. นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เตรียมแจกชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง (ATK) สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถกดรับชุดตรวจ ATK ฟรี! คนละ 2 ชุด ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมื่อผ่านการประเมินว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้ว สามารถไปรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่เข้าร่วม เช่น ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ฯ กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สำหรับขั้นตอนมีดังนี้

1.กรณีมีสามาร์ทโฟน กดรับชุดตรวจ ATK ผ่านแอปเป๋าตัง

• เข้าแอปฯ เป๋าตัง เลือก กระเป๋าสุขภาพ เลือก “ฟรี ชุดตรวจโควิด”

• ทำแบบประเมินความเสี่ยง #โควิด19

• หากเป็นกลุ่มเสี่ยง ระบบจะให้ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้านภายในวันนั้น

• เดินทางไปรับพร้อมมือถือที่มีแอปเป๋าตัง เพื่อใช้สแกน QR Code ของหน่วยบริการ

• จะได้รับคนละ 2 ชุด นำกลับมาตรวจและบันทึกผลผ่านแอปเป๋าตัง

2.กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน

• โทร.1330 ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการที่แจดชุดตรวจ ATK ใกล้บ้าน

• เดินทางไปที่หน่วยบริการพร้อมบัตรประชาชนแล้ว ทำประเมินความเสี่ยง

• หากเป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้รับชุดตรวจ 2 ชุด และนำกลับมาตรวจและแจ้งผลตรวจกับตัวแทนหน่วยบริการเพื่อบันทึกผลตรวจให้

Facebook Comments