ทีเส็บพร้อมเดินหน้าจัดงาน “World Tea and Coffee Expo 2022” งานชากาแฟใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชูไฮท์ไลท์ “ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น” ดีเดย์เปิดงานระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส ใจกลางเมืองเชียงใหม่

769

ทีเส็บพร้อมเดินหน้าจัดงาน “World Tea and Coffee Expo 2022” งานชากาแฟใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชูไฮท์ไลท์ “ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น” ดีเดย์เปิดงานระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส ใจกลางเมืองเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo) ที่จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวโดยประธาน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง Imperial Ballroom โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ เพื่อชูไฮไลท์ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น ตอบโจทย์งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัล เน้นความปลอดภัย มั่นใจภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง การผลิต และการค้าชาและกาแฟระดับโลก ดีเดย์เปิดงานระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส ใจกลางเมืองเชียงใหม่

rkkUr9.jpg

ดร.จุฑา ธาราไชย ​​ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ กล่าวว่า ภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกชา กาแฟ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ การันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟระดับนานาชาติมากมาย และมีการพัฒนาการผลิต คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือยังสามารถไปต่อ เพราะยังมีศักยภาพ และโอกาสอีกมากที่จะนำมาส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด และร่วมมือทางธุรกิจ ผ่านทางงานประชุมและแสดงสินค้าที่ สสปน. จัดร่วมกับภาคีเครือข่าย

rkkQQD.jpg

การจัดงาน World Tea and Coffee Expo ในครั้งนี้จะดำเนินการในรูปแบบผสมประสาน หรือไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น ตอบโจทย์งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัล คือจัดบนสถานที่จริง และทางออนไลน์ โดยรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ งานประชุม งานนิทรรศการแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ โดยในส่วนงานแสดงสินค้าจะรวบรวมผู้แสดงสินค้าชั้นนำ 50 ราย ประกอบด้วยผู้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชาและกาแฟในประเทศ 45 รายและอีกห้ารายจากต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสในการพบปะกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า และ ซัพพลายเออร์ ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องดื่มสุดโปรดนี้ ขณะเดียวกันจะมีการจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่าย เพื่อต่อยอดการค้า การลงทุน ซึ่งกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจนี้นับเป็นหัวใจของงาน โดยทีเส็บจะนำผู้ซื้อตัวจริงในวงการชาและกาแฟจากทั่วประเทศมาร่วมเจรจาการค้าที่มีระบบมาตรฐานมืออาชีพ และมีการกระตุ้นติดตามผลสัมฤทธิ์หลังงาน ในส่วนงานประชุม เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแปดจังหวัดภาคเหนือจะสามารถเข้าถึงสาระ ความรู้ และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการผลิต แนวโน้มตลาด และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในงานจะมีการสาธิตรูปแบบการผลิตชาและกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ และเทคนิคการชงกาแฟโดยแชมป์บาริสต้า จากกรุงเทพ และในพื้นที่ภาคเหนือ งานนี้จึงเป็นงานชากาแฟครบวงจรสำหรับตัวจริงในวงการ

rkk5dJ.jpg

“การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการเติมเต็มภาพความพร้อมของห่วงโซ่ธุรกิจชากาแฟของภาคเหนือโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกาแฟคุณภาพสูง และเชียงรายเป็นแหล่งชาชั้นเลิศ และคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) ของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายในการเป็นเมืองชากาแฟ ให้เด่นชัดขึ้น ทีเส็บมุ่งมั่นใจอย่างยิ่งที่จะปั้นให้โครงการ World Tea and Coffee Expo เป็นต้นแบบการใช้งาน MICE เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและชาในระดับโลก” ดร.จุฑา กล่าว

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการวางยุทธศาสตร์ชา กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ตามนโยบายของรัฐ โดยมุ่งเน้นใน 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านการตลาด การวิจัย/พัฒนา กลยุทธ์ และการบริหารจัดการ

rkkEZb.jpg

ปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากในการก้าวสู่เมืองกาแฟและชาที่สำคัญของโลก ด้วยองค์ประกอบที่เป็นทั้งพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมกาแฟ มีธุรกิจร้านกาแฟกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ ชาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา ระดับอุตสาหกรรม ในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจร

“ผมมั่นใจว่างานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo) จะเป็นเวทีสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้พบกับกลุ่มเป้าหมาย / นักลงทุน จากเชียงใหม่/ จังหวัดโดยรอบและต่างประเทศ ตามธีม “From local to global” และจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ” นายศักดิ์ชัย กล่าว

rkknsP.jpg

งาน WTCE 2022 ยังวางมาตรฐานการจัดงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้จัดงานแสดงและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ

งาน WTCE 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้คอนเซ็ปท์ “From local to global” ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส ใจกลางเมืองเชียงใหม่ คาดว่างาน WTCE2022 จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย และมีธุรกรรมที่สะพัดภายในงานแสดงสินค้าตลอด 4 วัน เป็นมูลค่ากว่าสิบล้านบาท และจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ผลิตกาแฟ และชาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน จึงขอประชาสัมพันธ์งานให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในธุรกิจ ชา และ กาแฟ ห้ามพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม คุณอภิตา นิธิชลธี (กานต์), กวิน อินเตอร์เทรด

  • อีเมล์ : yada.kavin@gmail.com
  • โทร : 064 192 5466

rkkOsf.jpgrkkbma.jpgrkkojz.jpgrkkDp8.jpgrkksU0.jpgrkkPNR.jpgrkku0Z.jpgrkk6ZI.jpgrkkryt.jpgrkkH9e.jpgrkkVjl.jpg