เช็คเลย!! “โรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป และร้านขายยา 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ” ตรวจโควิด RT-PCR และ ATK พร้อมบันทึก/แสดงผลตรวจ ผ่านทางแอพฯ หมอพร้อม

596

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2565 แฟนเพจ หมอพร้อม ได้ประกาศผ่านเพจ ระบุว่า

หมอพร้อม รองรับการแสดงผลตรวจโควิด RT-PCR และ ATK แล้ว วันนี้ !!
– เข้าใช้งานได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน
– บันทึกผลตรวจผ่าน “โรงพยาบาล คลินิก ห้องแลป และร้านขายยา” ที่เข้าร่วมกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ
– ค้นหาหน่วยงานที่เข้าร่วมได้ที่ https://mohpromtstation.moph.go.th/maps

nCfEbb.jpg
nCfOpf.jpg

Facebook Comments