อัปเดตล่าสุดอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาลอุ้มผาง สามารถขยับแขนและขาได้ การหายใจและสัญญาณชีพปกติ แต่ยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง

721

อัปเดตล่าสุดอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาลอุ้มผาง สามารถขยับแขนและขาได้ การหายใจและสัญญาณชีพปกติ แต่ยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง

วันที่ 25 ม.ค. 65 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง มารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลราชวิถี (ฉบับที่ 3)

ความคืบหน้าอาการผู้ป่วยที่ได้ส่งตัวมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุรถตู้พยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ชนกับรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) อาการในขณะนี้ (วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.) พบว่า ผู้ป่วยอาการสมองบวมดีขึ้น มีการตอบสนองต่อการตรวจโดยการขยับแขนและขาในแนวราบได้ ได้รับอาหารทางสายยาง มีทีมนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด การหายใจและสัญญาณชีพปกติ แต่ยังคงใช้เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ผู้ดูแลให้ความเห็นว่า ผู้ป่วยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยขณะนี้ได้เริ่มเตรียมผู้ป่วยเพื่อเข้าสู่กระบวนการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และจะมีการประเมินอาการทางสมองในระยะต่อไป

โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น.

Facebook Comments