ชี้แจงแล้ว! กรณีพบ DNA หมูในลูกชิ้นวัว ล่าสุดพร้อมงดใช้ตราฮาลาลระหว่างตรวจสอบ

blank

จากกรณีพบ DNA “หมู” ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา เวลาต่อมาทางบริษัทดังกล่าวได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ค ลูกชิ้นนำชัย Numchaibeefball โดยระบุว่า

เรื่อง ชี้แจงข้อมูลการพิจารณาตราฮาลาล
เรียน ลูกค้าทุกท่าน
จากกรณีที่คณะกรรมการอิสลามประจำกทม. ได้ออกประกาศยกเลิกการใช้เครื่องหมายฮาลาลของผลิตภัณฑ์นำชัย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยแจ้งผลว่าตรวจพบสารพันธุกรรม (DNA) ของสุกรในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ทางบริษัทขอชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่า ในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบหลักจนถึงส่วนประกอบต่างๆ ทางบริษัท ฯ ได้คัดสรร Supplier ที่ได้รับรองมาตรฐาน ฮาลาล เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบขบวนการผลิตทั้งหมด ทั้งในแง่ของวัตถุดิบส่วนประกอบและในส่วนการผลิต อย่างละเอียดว่าเกิดปัญหาขึ้นในส่วนใด และจะนำผลไปยื่นแสดงให้คณะกรรมการอิสลามทราบ อีกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ของยืนยันว่าเราไม่ได้นำเนื้อสุกรมาเป็นส่วนผสมอย่างแน่นอน บริบทของคำว่า (DNA) นั้น อาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆ ต้องรอพิสูจน์ทราบกันอีกครั้ง ในระหว่างที่รอผลตรวจสอบทางบริษัทจะงดใช้ตราฮาลาลในผลิตภัณฑ์ทุกชนิด
สุดท้ายนี้ทางบริษัทต้องขออภัยพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและแจ้งข้อเท็จจริงว่าความผิดพลาดเกิดจากส่วนใด
และ ขอขอบคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรามาด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด