รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

211

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทย ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565
รวม 7,133 ราย จำแนกเป็น
– ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,632 ราย
– ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 45 ราย
– ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย
– ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 411 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 61,174 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
– หายป่วยกลับบ้าน 3,306 ราย
– หายป่วยสะสม 32,291 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
– ผู้ป่วยกำลังรักษา 61,974 ราย
———————
– เสียชีวิต 12 ราย
———————

 

n1XcCz.jpg