ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

309

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

  • รวม 6,595 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,142 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 215 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 18 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,028,712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 8,478 ราย
หายป่วยสะสม 1,921,906 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 87,885 ราย
———————
เสียชีวิต 53 ราย