เชียงใหม่ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

9861

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิด AstraZeneca ได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน และผู้ที่ฉีด Sinopharm ครบ 2 เข็ม เกิน 4 เดือน หรือ 120 วัน ซึ่งจะได้มีการนัดหมายวัน เวลา สถานที่ฉีด ผ่าน SMS และเบอร์โทรศัพท์ หรือตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”

blank