ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

155

? ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ? วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
– รวม 5,947 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,662 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 221 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,001,837 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,943 ราย
หายป่วยสะสม 1,891,026 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 92,105 ราย
———————
เสียชีวิต 62 ราย