เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564

379

เปิดจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน

. . . . เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2564

 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
– มัสยิดช้างคลาน

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
– โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน
– ชุมชนกู่เต้า (ด้านทางออกสนามกีฬาฯ)
– โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
– ตลาดเมืองใหม่ (หน้าสถานีดับเพลิง)

 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
– ชุมชนการเคหะหนองหอย เชียงใหม่
– ชุมชนการเคหะหนองหอย 2
– แขวงศรีวิชัย

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.

ทุกจุดตรวจคัดกรอง ATK มีบริการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

หมายเหตุ : สำหรับจุดตรวจชุมชนการเคหะหนองหอย เชียงใหม่ และ จุดตรวจชุมชนการเคหะหนองหอย 2 จะให้บริการฉีดวัคซีนที่จุดเดียวกัน