ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

blank

 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

– รวม 8,675 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,931 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 532 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
– ผู้ป่วยสะสม 1,830,294 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย
หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย
———————
เสียชีวิต 44 ราย