เฝ้าระวัง “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ต่อเนื่อง หลังพบมีการแพร่กระจายไปยังชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียง

1751

เฝ้าระวัง “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ต่อเนื่อง หลังพบมีการแพร่กระจายไปยังชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ โดยคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 24 ราย ยอดรวม 1,380 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พบระหว่างการกักตัว ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป และขยายการเฝ้าระวังออกไปยังชุมชนต่างด้าวละแวกใกล้เคียง เนื่องจากมีการพบคลัสเตอร์ในชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียงตลาดเมืองใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ เช่น คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าแพ่ง พบผู้ติดเชื้อ 8 ราย ยอดรวมอยู่ที่ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน เพราะเป็นชุมชนที่อาศัยกันอยู่อย่างแออัด และกักตัวแยกจากคนอื่นได้ยาก ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ LQ เพื่อกักตัวในพื้นที่โดยเร็ว

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments