ยอดยังสูง ….เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +356 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

771

ยอดยังสูง ….เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +356 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย‼
*รายละเอียดติดตามช่วงเย็นวันนี้*
?วันที่ 22 ต.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +356 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 350 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 6 ราย
– มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 13,368 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 3,234 ราย
– อยู่ระหว่างคัดกรอง 313 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 9,774 ราย
– เสียชีวิตสะสม 47 ราย