สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม เปิดเข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม นี้

11072

สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม เปิดเข้าชมฟรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม นี้

     โดยไม่เสียค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดให้เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสคุณค่าความงดงามของทรัพยากรพรรณพืชไทย และตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
     พลาดไม่ได้กับกิจกรรม ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา ที่จะพาทุกคนไปย้อนเวลาหาปู่ ไดโนเสาร์ และพืชโบราณอาหารไดโนเสาร์ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
    โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Facebook Comments