เชียงใหม่ประกาศ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ-ขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้ม เข้ามาเชียงใหม่ ใช้ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้

396

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11 เรื่อง การกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้นำชุดตรวจโควิด ประเภท Antigen Test Kit หรือ ATK มาใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงเห็นควรกำหนดให้กลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า สามารถใช้ผลการตรวจประเภท Antigen Test Kit (ATK) ได้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติเห็นชอบออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 36 เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า (เพิ่มเติม) โดยให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ผู้ขับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตร และผู้ขับรถขนส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือผลไม้ ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกๆ 7 วัน ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน หรือจุดตรวจโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ สามารถตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) ได้ จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะสงบ

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่


Facebook Comments