อ.ไชยปราการ ประกาศพื้นที่โรคโควิด-19 “งานศพบ้านเด่น ร้องธาร ม.6 ต.ศรีดงเย็น” วันที่ 4 และ 6 ก.ย. 64 ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน

437
blank

อ.ไชยปราการ ประกาศพื้นที่โรคโควิด-19 “งานศพบ้านเด่น ร้องธาร ม.6 ต.ศรีดงเย็น” วันที่ 4 และ 6 ก.ย. 64 ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีไข้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน

อ.ไชยปราการ ประกาศพื้นที่โรคโควิด-19
“งานศพบ้านเด่น ร้องธาร ม.6 ต.ศรีดงเย็น”
– วันที่ 4 ก.ย. 64 เวลา 22.00-22.30 น.
– วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 21.00-24.00 น.
ขอให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน ร่วมกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีไข้ หรืออุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน หรือจุดตรวจหาเชื้อ ณ โรงพยาบาลไชยปราการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป