คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site แล้ว 40 โรงเรียน เปิดได้ทันทีหากพร้อม ชี้การเรียนการสอนจะไม่เหมือนเดิม ทุกแห่งต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการ

8058

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิด On Site แล้ว 40 โรงเรียน เปิดได้ทันทีหากพร้อม ชี้การเรียนการสอนจะไม่เหมือนเดิม ทุกแห่งต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการ

วันที่ 14 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตอบคำถามผู้สื่อข่าว กรณีแนวทางการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ว่า กลุ่มโรงเรียนที่นำเสนอมาตการต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการประชุมเมื่อวานนี้ (14 ก.ย.) เกี่ยวกับมาตรการในการเปิดโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอนตามปกติ มีด้วยกันทั้งสิ้น 40 โรงเรียน แยกเป็นกลุ่มโรงเรียนอาชีวศึกษา 4 โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนนานาชาติ 16 โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน

“โรงเรียนที่จะผ่านและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีการนำเสนอแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแสดงต่อคณะกรรมการฯ ไม่ใช่เพียงแค่มาบอกว่าการจัดให้มีจุดคัดกรองกี่จุด มีการเว้นระยะห่างมากน้อยเท่าไร แผนที่โรงเรียนที่ต้องนำเสนอที่สำคัญ อาทิ คุณครูฉีดวัคซีนได้มากน้อยเท่าไร หากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนจะมีแผนการจะปิดเรียน/เปิดเรียนอีกครั้งอย่างไร มีสถานที่กักตัวสำหรับเด็กนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ไว้รองรับหรือไม่ เด็กที่อยู่ในหอพักคุณครูมีการติดตามอย่างไร มีมาตรการรองรับอย่างไรหากครูหรือบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยง มาตรการส่วนหนึ่งที่ยกมาเหล่านี้ต้องมีแผนที่ชัดเจน” ดร.ทรงยศฯ กล่าว

“ส่วนเรื่องการเรียนการสอนที่จะเปิดใหม่นั้น จะไม่เหมือนเดิม ไม่ใช่จะเป็นการเปิดให้นักเรียนทั้งหมดมาเรียน ยกเว้นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน มีอาคารที่เพียงพอก็อาจจัดสอนโดยการเว้นระยะห่างได้ แต่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากๆ ก็ต้องมีการสลับวันเช่นเดิม เพื่อลดความแออัด การรับประทานอาหาร โรงเรียนอาจจัดเป็นกล่องให้รับประทานกันในห้องเรียนได้ หรืออาจรณรงให้ผู้ปกครองห่อข้าวให้นักเรียนมากินที่โรงเรียน รวมถึงให้มีการจัดโซนนักเรียนระดับประถมกับระดับมัธยมศึกษาแยกต่างหากออกจากกัน ไม่ให้มาคลุกคลีกัน อีกประการโรงเรียนจะต้องมีการสำรวจรถรับส่งนักเรียนทุกประเภทที่มาคอยรับส่งนักเรียนและวางมาตรการควบคุม โรงเรียนต้องมีข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว

ดร.ทรงยศฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนจะต้องสำรวจความเห็นของผู้ปกครองด้วยว่า ผู้ปกครองมีความพร้อมหรือไม่ หากรายใดไม่มีความพร้อมก็ต้องจัดให้มีการเรียนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนแบบ On Site ไม่ใช่บังคับให้มาทุกคน ใครที่ผู้ปกครองไม่สบายใจต้องจัดการเรียนการสอบแบบ Online ให้ ส่วนรายใดที่บ้านพอใจให้มาเรียนแบบ On Site ก็ให้มาเรียนแบบสลับวัน หรือเรียนแบบเว้นระยะห่าง ได้

“ที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติที่โรงเรียนนำเสนอและรับปากว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนในการเปิดการเรียนการสอบ นอกจากนี้ในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มเติมเป็นข้อเสริมในบางเรื่องให้กับทุกโรงเรียนที่สามารถเปิดสอนแบบ On Site ได้ ซึ่งโรงเรียนทั้ง 40 โรงเรียนที่แผนการปฏิบัติผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หากพร้อมจะเปิดวันใดก็สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เลย ส่วนโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมสามารถเสนอแผนมาได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาร่วมกับสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะนำมาเสนอต่อคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติ” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ กล่าว

“ส่วนการจะเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ของโรงเรียนทั้ง 40 แห่งนั้นจะเป็นเมื่อไร จะเปิดในวันที่ 15 ก.ย. 64 เลยหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียนนั้นๆ ว่าจะเปิดหรือไม่อย่างไร ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ (14 ก.ย.) ก็สามารถดำเนินการได้เลย สุดแล้วแต่ความพร้อมของโรงเรียน เพราะผ่านมติที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวาน(13 ก.ย.) แล้ว” ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด

โดยรายชื่อทั้ง 40 แห่งมีดังนี้

📌อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site สถานศึกษา​สังกัด​ อาชีวศึกษา​จังหวัด​เชียงใหม่​ จำนวน​ 4 แห่ง
1. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
2. วิทยาลัยการอาชีพฝาง
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง

📌อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site.สถานศึกษา​สังกัด​ สช.​โรงเรียน​เอกชน​ในระบบ​ ประเภท​นานาชาติ จำนวน​ 16 แห่ง
1. โรงเรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส
2. โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด
3. โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบร์ทซีดส์
4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
5. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่
6. โรงเรียนนานาชาติเกรช
7. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
8. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
9. โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช หางดง
10. โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น หางดง
11. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก (ประถม) เมืองเชียงใหม่
12. โรงเรียนนานาชาติมอนเทสเซอรี่เชียงใหม่ หางดง
13. โรงเรียนนานาชาติลานนา (ฝ่ายอนุบาลและประถม) / โรงเรียนนานาชาติลานนา (ฝ่ายมัธยม)
14. โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัย หางดงรังสิต เชียงใหม่
15. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
16. โรงเรียนนานาชาติวารี

📌 อ​นุญาตให้​เปิดเรียนในรูปแบบ​ On​site.สถานศึกษา​สังกัด​ สช.​โรงเรียน​เอกชน​ในระบบ​ ประเภท​สามัญศึกษา จำนวน​ 20 แห่ง
1. โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
2. โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ฝาง
3. โรงเรียนเอื้อวิทยา ฝาง
4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
5. โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
6. โรงเรียนณัทชวิทย์ จอมทอง
7. โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา แม่แจ่ม
8. โรงเรียนพิงครัตน์ เมืองเชียงใหม่
9. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
10. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
11. โรงเรียนอนุบาลวารี เมืองเชียงใหม่
12. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
13. โรงเรียนอนุบาลเทียนเล่มน้อย พร้าว
14. โรงเรียนอนุบาลมยุรี เมืองเชียงใหม่
15. โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เมืองเชียงใหม่
16. โรงเรียนอนุบาลซันชายน์ หางดง
17. โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส แม่ริม
18. โรงเรียนบ้านคุณหมอ แม่ริม
19. โรงเรียนอนุบาลพรชัย พร้าว
20. โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก แม่ริม

Facebook Comments