เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจากคลัสเตอร์เดิมที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มระหว่างการกักตัว และประกาศอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่

1436

เชียงใหม่วันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจากคลัสเตอร์เดิมที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มระหว่างการกักตัว และประกาศอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่

วันนี้ (19 ส.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดจากคลัสเตอร์เดิมที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในระหว่างกักตัวอยู่ ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 6,515 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 5,847 ราย

ส่วนการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส เมื่อวานนี้ (18 ส.ค. 64) ตรวจทั้งหมด 2,229 ราย พบผู้มีผลบวก 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 นอกนั้นเป็นผู้มีผลบวกมาจากต่างจังหวัดขอกลับมารักษายังภูมิลำเนา ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อหลักๆ พบว่า เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ยังคงมีสัดส่วนที่สูงอยู่ ส่วนการติดเชื้อจากการสัมผัสจากแหล่งระบาดในต่างจังหวัด การสัมผัสในที่ทำงาน และการสัมผัสในชุมชนมีสัดส่วนที่ลดลง

การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง แรงงานต่างด้าว คนงานเก็บลำไย เมื่อวานนี้ ที่อำเภอไชยปราการตรวจคนงานเก็บลำไย 15 ราย และอำเภอพร้าว ตรวจเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม ตรวจไป 113 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ ไม่มีเที่ยวบินลง สถานีรถไฟ 30 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย สถานีขนส่งอาเขตตรวจ 19 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 50 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนที่ด่านสารภี ตรวจพนักงานขับรถบรรทุกและผู้ติดตาม 75 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย และด่านดอยเต่าตรวจ 5 ราย ไม่พบผู้มีผลบวก ส่วนการตรวจเชิงรุก เมื่อวานนี้ทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงตรวจชุมชนช้างคลาน 142 ราย พบผลบวก 1 ราย บ้านแม่สาใหม่ ตำลโป่งแยง อำเภอแม่ริม 194 ราย พบผลบวก 1 ราย และรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน โดยทีมสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ลงตรวจตลาดทิพย์เนตร 218 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

โดยรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 41 ราย มีดังนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 29 ราย มาจาก

คลัสเตอร์ตำบลหางดง อำเภอฮอด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 98 ราย โดยผู้ติดเชื้อ 3 รายแรกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเดิม ที่ตรวจพบครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว ส่วนอีก 2 รายเป็นการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้าที่ปั๊มน้ำมันเชลล์
คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมยอดสะสมคลัสเตอร์นี้ 31 ราย
คลัสเตอร์น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านเดิม และตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงทำให้ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม ทำให้คลัสเตอร์นี้รวมยอดสะสม 42 ราย
คลัสเตอร์นิ่มซี่เส็ง ฟ้าฮ่าม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบเพิ่มระหว่างการกักตัว รวมยอดสะสมคลัสเตอร์นี้ 15 ราย
และคลัสเตอร์ใหม่บ้านแม่สาใหม่ หมู่ 6 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ทำให้ยอดรวมสะสมของคลัสเตอร์นี้รวม 9 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่ของคลัสเตอร์นี้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว พบระหว่างการกักตัวเอง และมีการกระจายออกสู่ชุมชน จึงประกาศเป็นคลัสเตอร์ใหม่

นอกนั้นเป็นติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัว ที่สันผีเสื้อ 1 ราย สันโป่ง 2 ราย จากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 8 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 6 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัด 12 ราย จาก กรุงเทพฯ 8 ราย นครปฐม ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และลำพูน จังหวัดละ 1 ราย

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนี้มีผู้ที่รับการฉีดไปแล้ว 355,599 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (1.2 ล้านคน) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะนี้ฉีดได้เพียงร้อยละ 26.58 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดได้เพียงร้อยละ 34.71 ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้วร้อยละ 27.91 ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจึงได้จัดแคมเปญพิเศษ เชิญชวนให้กลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการฉีดให้มากขึ้น ประกอบด้วย 2 แคมเปญใหญ่ๆ คือ

1. แคมเปญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 เชิญสามี ครอบครัว เพื่อน ญาติ พาหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลทุกแห่ง หรือโรงพยาบาลที่ฝากครรภ์ ผู้ที่พาไปจะได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 คน โดยจะมีการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ก่อนรับการฉีดวัคซีน

2. แคมเปญสำหรับผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ให้ Walk in เข้ารับการฉีดตามช่วงวันที่กำหนด ประกอบด้วย วันพรุ่งนี้ (20 ส.ค. 64) ณ 5 หน่วยฉีด คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พรอมเมนาดา เซ็นทรัลเฟสติวัล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. Walk in ที่ 3 หน่วยฉีด คือ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พรอมเมนาดา และเซ็นทรัลเฟสติวัล และวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. Walk in ได้ที่หน่วยฉีด หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น ทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments