ข่าวดี! เผยผลทดลองวัคซีน ChulaCov-19 ป้องกันโควิดได้ 94% เทียบเท่า Pfizer ตั้งเป้าฉีดทั้งประเทศเดือน เม.ย. 65

290

ข่าวดี! เผยผลทดลองวัคซีน ChulaCov-19 ป้องกันโควิดได้ 94% เทียบเท่า Pfizer ตั้งเป้าฉีดทั้งประเทศเดือน เม.ย. 65

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความคืบหน้า การพัฒนาวัคซีนจากความร่วมมือหลายฝ่าย ภายใต้ชื่อ ChulaCOV-19 ได้ทดลองในสัตว์ทดลองเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และทดลองในอาสาสมัคร (อส.) ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ผลเป็นที่น่ายินดี พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.การบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน ระบุว่า ขณะนี้ได้ทดลองฉีดวีคซีน ChulaCOV-19 กับ อส. 2 กลุ่ม คือ อายุ 18-55 ปี และกลุ่ม 56-57 ปี (กำลังดำเนินการ) โดย อส.อีกส่วนหนึ่งจะฉีดไฟเซอร์เพื่อเปรียบเทียบ เบื้องต้นมีความปลอดภัย ผลข้างเคียงจากวัคซีน ChulaCOV-19 ไม่รุนแรงมีอาการเล็กน้อย และดีขึ้น 1 – 3 วัน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิดแอนตี้บอดี้ ได้สูงเทียบได้กับวัคซีน mRNA เช่น Pfizer/BNT สามารถยับยั้งเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิม และเชื้อกลายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ อัลฟ่า เบต้า แกมม่า และเดลต้า อีกจุดเด่นคือ สามารถจัดเก็บได้ในตู้เย็นธรรมดา ไม่กระทบในการขนส่ง ทั้งนี้ ในปีหน้าจะได้ใช้วัคซีนที่ผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยแน่นอน
นอกจากนี้ยังมีการตรวจผลภูมิคุ้มกันจากอาสาสมัครที่ฉีดวัคซีนไปว่า สามารถยับยั้งการจับโปรตีนที่ปุ่มหนามของไวรัสได้หรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่า ChulaCov-19 สามารถป้องกันไวรัสได้ถึง 94% ส่วนวัคซีน Pfizer ป้องกันได้ 94%, AstraZeneca 84% และ Sinovac 75% ตามลำดับ
Facebook Comments