6 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +60 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 35 ราย

509

6 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +60 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 35 ราย


วันที่ 6 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +60 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 35 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,864 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 838 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,68 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank