คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 3 ราย พบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะ และนอกเวลาปฏิบัติงาน

6579

คณะแพทยศาสตร์ มช. แถลงพบบุคลากรติดเชื้อโควิด 3 ราย พบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะ และนอกเวลาปฏิบัติงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยปรากฏว่า มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนอกเวลาปฏิบัติงาน โดยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีการติดเชื้อก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อและได้รับบุคลากรทั้ง 3 คน ไว้รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว

โปรดเชื่อมั่นในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงานทุกท่าน
Facebook Comments