ศบค. พร้อมพิจารณา ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ-เฉพาะบางพื้นที่ หากทีมแพทย์เสนอ ยืนยันไม่นิ่งนอนใจตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเร่งหามาตรการแก้ไขสถานการณ์ต่อเนื่อง

2233

ศบค. พร้อมพิจารณา ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ-เฉพาะบางพื้นที่ หากทีมแพทย์เสนอ ยืนยันไม่นิ่งนอนใจตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มเร่งหามาตรการแก้ไขสถานการณ์ต่อเนื่อง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เปิดเผยว่า กำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุข ในการพิจารณาว่าจะล็อกดาวน์พื้นที่ระบาดโควิด-19 ซึ่งทาง ศบค.พร้อมที่จะรับพิจารณา เพราะต้องฟังข้อคิดเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นอันดับแรกและนำมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น การประชุมรับข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร็วขึ้นก่อนวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ โดยระหว่างนี้ก็เร่งหามาตรการในการแก้ไขสถานการณ์ เช่นการควบคุมการเคลื่อนย้าย การรักษาพยาบาล การจัดหาเตียงเพิ่มเติม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากเกิดการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง พื้นที่อื่นๆ ก็จะต้องมีมาตรการเสริมให้สอดคล้องกันด้วย เพื่อสอดคล้องกับพื้นที่ที่ล็อคดาวน์

พล.อ.ณัฐพล ยอมรับว่า การล็อกดาวน์เมื่อเดือนเมษายน 2563 ผู้ประกอบการและคนที่มีรายได้ไม่ประจำกระทบและเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในขณะนั้นกระทรวงการคลังรายงานว่า ต้องใช้งบประมาณในการเยียวยาเดือนละ เกือบ 300,000 ล้านบาท ดังนั้นทาง ศบค.จึงคำนึงว่าการให้ประชาชนบางส่วนได้ทำมาหากินได้โดยไม่กระทบและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจึงเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ท้ายสุดแล้วจะต้องมีการหารือและวิเคราะห์ปัจจัยในการแก้ไขปัญหา

blank