blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด ผู้ป่วยโควิดปกปิดไทม์ไลน์ หลังพบบางรายมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ลง CM-CHANA ด้วย

เชียงใหม่สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด ผู้ป่วยโควิดปกปิดไทม์ไลน์ หลังพบบางรายมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ลง CM-CHANA ด้วย

-

เชียงใหม่สั่งดำเนินคดีเด็ดขาด ผู้ป่วยโควิดปกปิดไทม์ไลน์ หลังพบบางรายมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ลง CM-CHANA ด้วย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงด้านการดำเนินคดี กรณีผู้ให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อมูลจากการสอบสวนโรค เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือกับทีมสอบสวนโรค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าของทีมแพทย์สาธารณสุขที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ หรือเข้าไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง และอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับส่วนรวม ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงขอให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินคดีต่อผู้ให้ข้อมูลเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน หรือผู้ที่ปกปิดข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่นำความเสียหายมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เข้มงวดต่อผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียน CM-CHANA ทุกคน และหากเจ้าบ้านหรือผู้ให้ที่พักแรมต่างๆ ต้องให้ความร่วมมือแจ้งผู้เดินทางเข้ามาพักลงทะเบียน CM-CHANA ให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะมีความผิดด้วย

blank

Must Read

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน...

เชียงใหม่ สั่งปิดฟาร์มไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง...
error: Alert: Content is protected !!