กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

104

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

กระทรวงการคลัง เชิญชวนร้านค้าทั่วไป ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้า ร้าน OTOP ร้านนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. โดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐและมีการใช้แอปฯ ถุงเงินแล้ว สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ 1)แอปฯ ถุงเงิน 2)เว็บไซต์ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com 3)ธนาคารกรุงไทย ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ลงทะเบียนได้ที่ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือธนาคารกรุงไทย
หากร้านค้าทั่วไปที่ไม่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องการเข้าร่วมโครงการ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรให้เสร็จก่อนลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันทำการ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 15 มิ.ย.64) มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้ว 24,671 ราย
สำหรับประชาชน จะเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ โดยผู้ที่เคยเข่าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกันเราชนะ เป็นต้น สามารถลงทะเบียนผ่าน www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com หรือ G-Wallet บนแอปฯ “เป๋าตัง” ส่วนประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ช่องทางเดียว
สอบถามข้อมูลได้ที่ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1122
ที่มา : รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล