ด่วน แจ้งยกเลิกเดินรถวันเวย์ ถ.ราชดำเนิน ตั้งแต่ประตูท่าแพ-วัดพระสิงห์ เร่งรื้อถอนยางกั้นรถ-ลบสีเส้นจราจร จัดเดินรถแบบสวนทางตามเดิม เริ่ม 30 พ.ค. 64 นี้

1341
blank

ด่วน แจ้งยกเลิกเดินรถวันเวย์ ถ.ราชดำเนิน ตั้งแต่ประตูท่าแพ-วัดพระสิงห์ เร่งรื้อถอนยางกั้นรถ-ลบสีเส้นจราจร จัดเดินรถแบบสวนทางตามเดิม เริ่ม 30 พ.ค. 64 นี้

blankตามประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องกำหนดให้เดินรถทางเดียว กำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ กำหนดการจอดรถ บนถนนบางสายเป็นการชั่วคราว ในโครงการนำร่องพัฒนาย่านเดินได้เดินดี “เตียว-หย้อง-เมืองเชียงใหม่” ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการ ปรับสัญญาณไฟจราจร ปรับปรุงและทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และติดตั้งอุปกรณ์จราจร เป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการจัดระเบียบการจราจรตามประกาศดังกล่าว

เนื่องจากกิจกรรมตามประกาศดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถนนราชดำเนิน เชียงใหม่ จะเริ่มกลับมาจอดรถสลับวันคู่-วันคี่ และปรับเส้นทางการจราจรเป็นรถวิ่งสวนทางดังเดิม ในเวลา 09:00 น. เป็นต้นไป เพื่อที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะได้ดำเนินการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร รื้อถอนอุปกรณ์จราจร บนถนนราขดำเนิน ให้มีลักษณะการเดินรถแบบสวนทางกัน และการจอดรถแบบวันคู่-วันคี่ ดังเดิม
เพิ่มเติม ..
-วันที่ 29 พ.ค .64 รื้อถอนยางกั้นรถ
-วันที่ 30 พ.ค. 64 จะทำการพ่นสีปิดเส้นจราจรที่ทดลอง จึงต้องให้รถจอดวันคู่-วันคี่เหมือนเดิม
-วันที่ 30 พ.ค. 64 เป็นต้นไปเริ่มจัดระบบการเดินรถแบบสวนทาง(Two way)