จังหวัดเชียงใหม่ แถลง 26 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 2 คลัสเตอร์

449

จังหวัดเชียงใหม่ แถลง 26 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 2 คลัสเตอร์

blank

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ แถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 11 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่อีก 2 คลัสเตอร์ วอนประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง รับผิดชอบต่อสังคม เข้ารับการคัดกรองและสังเกตอาการตนเอง เพื่อลดการแพร่เชื้อ
วันนี้ (26 พ.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ระลอกเดือนเมษายนจังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เปิดเผยว่า วันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 11 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,071 ราย รักษาหายแล้ว 3,805 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังคงมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 242 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น 23 ราย โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดของผู้เสียชีวิตในวันพรุ่งนี้ (27 พ.ค. 64) ขณะที่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 192 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 26 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 18 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 6 ราย
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเมื่อวานนี้ (25 พ.ค. 64) ได้ทำการตรวจหาเชื้อไปทั้งหมด 1,050 ราย พบผู้มีผลบวกเพียงร้อยละ 1.52 โดยปัจจัยเสี่ยงพบว่าเป็นการสัมผัสในครอบครัวและในสถานที่ทำงานเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงการสัมผัสในชุมชนและการนำเข้าจากต่างพื้นที่กลับมาสูงขึ้น โดยทั้งหมดล้วนมาจากบุคคลที่มีความเสี่ยง และไม่กักตนเองอยู่ที่บ้าน รวมทั้งผู้ที่เดินทางออกไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วไม่เข้ารับการตรวจคัดกรอง จึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เชียงใหม่ปลอดภัย
ส่วนการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงเมื่อวานนี้ (25 พ.ค. 64) ทีมควบคุมโรคของอำเภอสารภี ได้ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยงบริษัทขนส่งสินค้าที่อำเภอสารภี จำนวน 39 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ทั้งหมดยังคงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด 14 วัน ขณะที่การตรวจพนักงานขับรถส่งของเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งตรวจเพิ่มจำนวน 163 ราย พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย
สำหรับคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในวันนี้ มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้ว 5 คลัสเตอร์ ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง 12 คลัสเตอร์ เฝ้าระวังใกล้ชิด 2 คลัสเตอร์ และพบว่ามีคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์บริษัทขนส่งสินค้าอำเภอสารภี พบผู้ป่วย 2 ราย รายแรกเป็นสามีภรรยา สามีทำงานที่บริษัทขนส่ง ติดเชื้อสู่เพื่อนร่วมงาน 4 คน และมีหนึ่งคนแพร่เชื้อต่อครอบครัว 3 คน ส่วนภรรยาทำงานบริษัทเอกชนที่อำเภอสันทราย แพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงานอีก 3 คน ทำให้คลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 13 คน โดยทีมอำเภอสารภีและอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่ควบคุมโรคและตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไปแล้ว 50 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 80 ราย อีกคลัสเตอร์ พบที่ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย และจังหวัดลำปางอีก 5 ราย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งพบว่าคลัสเตอร์ที่มีการกระจายออกไปเกิดจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคมจนทำให้มีการติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้าง
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 รายต่อวัน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 61/2564 เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ กรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งระหว่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำจากระบบ CM-CHANA อย่างเคร่งครัด และต้องกักตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือเท่าจำนวนวันที่อยู่ในพื้นที่ อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เดินทางออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา, กลุ่มนักเรียน นักศึกษา, กลุ่มผู้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาทำธุรกิจหรือธุรกรรมในเวลาอันสั้น, กลุ่มนักการทูต เจ้าหน้าที่สถานทูต กงสุล เจ้าหน้าที่กงสุล และครอบครัวหรือผู้ติดตาม และกลุ่มนักท่องเที่ยว ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
//////////////////
นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
26 พฤษภาคม 2564