Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ แจงห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 64 นี้ "เฉพาะในเขตป้องกันโรค" ในพื้นที่คูเมืองชั้นนอก-ชั้นใน และลานท่าแพ เท่านั้น ไม่ได้ห้ามขายทั้งจังหวัด

แจงห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 64 นี้ “เฉพาะในเขตป้องกันโรค” ในพื้นที่คูเมืองชั้นนอก-ชั้นใน และลานท่าแพ เท่านั้น ไม่ได้ห้ามขายทั้งจังหวัด

-


แจงห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 64 นี้ “เฉพาะในเขตป้องกันโรค” ในพื้นที่คูเมืองชั้นนอก-ชั้นใน และลานท่าแพ เท่านั้น ไม่ได้ห้ามขายทั้งจังหวัด

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 24/2564 ลงวันที่ 5 เม.ย. 64 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งชั้นนอกและชั้นใน และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
1. กำหนดให้พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ทั้งชั้นนอกและชั้นใน (ถนนราชเชียงแสน ถนนมณีนพรัตน์ ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนช่างหล่อ ถนนอารักษ์ ถนนชัยภูมิ ถนนคชสาร ถนนศรีภูมิ และถนนมูลเมือง) และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ เป็นเขตป้องกันโรค
2. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้มีการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ดังกล่าว
3. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่กำกับ ควบคุม และสอดส่องดูแล มิให้มีการฝ่าฝืนคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในเทศกาลสงกรานต์
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564

Must Read

เชียงใหม่ติดโควิดอีก 186 ราย ผุดร้านเสี่ยงเพิ่มอีก 4 แห่ง ขยายปิดสถานบันเทิงทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน

เชียงใหม่ติดโควิดอีก 186 ราย ผุดร้านเสี่ยงเพิ่มอีก 4 แห่ง ขยายปิดสถานบันเทิงทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน วันที่ 10 เม.ย. 64 เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์...
error: Alert: Content is protected !!