ศบค. ผ่อนคลายมาตรการกักตัวการเดินทางเข้าไทย ลดเหลือ 10 วัน ระยะที่ 1 มีผล 1 เมษายน 2564

blank

ศบค. ผ่อนคลายมาตรการกักตัวการเดินทางเข้าไทย ลดเหลือ 10 วัน ระยะที่ 1 มีผล 1 เมษายน 2564

DoSxEt.jpg เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้มีการทบทวนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยและชาวต่างชาติ โดยระยะที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ให้ลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน โดยผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ครั้ง ในช่วงวันที่ 3 – 5 และ 9 – 10 ของการกักตัว ทั้งนี้ การลดระยะเวลากักตัว ยกเว้น กรณีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ โดยคงระยะเวลากักตัว 14 วัน ตามเดิม
2. สามารถทำกิจกรรมในสถานกักตัว โดยออกนอกห้องพักได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การใช้ห้องฟิตเนส การใช้สระว่ายน้ำ ออกกำลังกายกลางแจ้ง การซื้อสินค้าและอาหารจากภายนอก
3. ให้ยกเลิกการแสดงเอกสาร fit to fly สำหรับชาวต่างชาติ โดยใช้เพียงผลตรวจเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง ส่วนชาวไทยสามารถเลือกแสดงเอกสาร fit to fly หรือผลตรวจ RT-PCR (negative) อย่างใดอย่างหนึ่งได้