Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ประกาศปิดป่าสงวนเชียงใหม่​ 60​ วัน​ ป้องกันปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ตั้งแต่​ 1 มี.ค.​ - 30​ เม.ย.64

ประกาศปิดป่าสงวนเชียงใหม่​ 60​ วัน​ ป้องกันปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ตั้งแต่​ 1 มี.ค.​ – 30​ เม.ย.64

-


ประกาศปิดป่าสงวนเชียงใหม่​ 60​ วัน​ ป้องกันปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ตั้งแต่​ 1 มี.ค.​ – 30​ เม.ย.64

เมื่อวันที่​ 25​ ก.พ.​ 64​ นายกมล นวลใย​ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ลงนามประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ​ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด​ เข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

โดยประกาศห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใด ๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่​ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุอันควร จำนวน 25 ป่า ครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอ โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่​ 1 มีนาคม 2564​ ถึงวันที่​ 30​ เมษายน 2564

ทั้งนี้ หากราษฎรรายใด มีความประสงค์จะเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินกิจการใดๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ​ ไฟและ​หมอกควัน ต้องแสดงตนลงทะเบียน ไว้เป็นหลักฐานต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานป่าไม้ในท้องที่แล้วแต่กรณี

o8MKJb.jpg

Must Read

สธ.พบอาการโควิดใหม่ “ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น” เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์

สธ.พบอาการโควิดใหม่ "ตาแดง-น้ำมูกไหล-ไม่มีไข้-ผื่นขึ้น" เตือนกลุ่มเสี่ยงรีบพบแพทย์ วันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 789 ราย มาจากระบบเฝ้าระวัง 522 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 259 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ...
error: Alert: Content is protected !!