จราจรเชียงใหม่ เผยใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อกครบ 2 เดือน มีความแม่นยำถึง 98 เปอร์เซ็นต์ พิมพ์ใบสั่งอัตโนมัติส่งถึงบ้าน

616

จราจรเชียงใหม่ เผยใช้กล้อง AI จับไม่สวมหมวกกันน็อกครบ 2 เดือน มีความแม่นยำถึง 98 เปอร์เซ็นต์ พิมพ์ใบสั่งอัตโนมัติส่งถึงบ้าน

    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์2564 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.เจนโสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ได้ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม่ แผนงานสนุบสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร) ภาคเหนือได้สรุปข้อมูลระบบกล้องอัจฉริยะ หรือกล้องเอไอ ใช้ตรวจจับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยเพื่อสร้างวินัยให้กับผู้ขับขี่และลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยกล้องเอไอถูกติดตั้งจุดสำคัญ 16 จุด ใน 5 อำเภอ คือ อ.เมือง, อ.แม่ริม, อ.สารภี, อ.หางดง และ อ.สันทราย ที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง อ.เมือง  ที่มักเกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนสูงกว่ากลางวัน โดยนำข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวครบรอบ 2 เดือน โดยระบบกล้องเอไอนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับหมวกนิรภัยเป็นหลัก ในการทดสอบมีความแม่นยำถึง 98 เปอร์เซ็นต์ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อตรวจวัน เวลา และสถานที่ รวมไปถึงหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อลดข้อโต้แย้งกรณีผู้ขับขี่ถูกตรวจจับที่สามารถมาขอตรวจสอบได้ โดยหากกล้องตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายไม่สวมหมวกนิรภัย ระบบจะมีการพิมพ์ใบสั่งอัตโนมัติเพื่อส่งไปยังเจ้าของรถ

เบื้องต้นมีข้อสรุปในที่ประชุมมีสถิติการสวมใส่หมวกนิรภัยมากขึ้นและสามารถลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้มากและเริ่มมีพฤติกรรมเลียนแบบในการถอดแผ่นป้ายหรือปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนในแบบต่างๆในโลกโซเชี่ยลโดยนำข้อมูลดังกล่าวและได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเฉพาะการใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ควบคู่การบังคับใช้กฎหมาย

Facebook Comments