จราจรเชียงใหม่เตือน!!! การปิดบังซ้อนเร้นแผ่นป้ายทะเบียน มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

90

จราจรเชียงใหม่เตือน!!! การปิดบังซ้อนเร้นแผ่นป้ายทะเบียน มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

o21ASI.jpg จราจรเชียงใหม่ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่เพื่อความปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้กล้องระบบ AI อัจฉริยะ ตรวจผู้กระทำผิดโดยย้ำเตือนกับทางประชาชน ในการใช้รถใช้ถนนว่า ทางกลุ่มงานจราจรฯ ได้ตรวจสอบและประสานความร่วมมือ ในการรณรงค์ขับขี่เพื่อความปลอดภัย โดย จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจจับผู้กระทำความผิดตามวินัยจราจรโดยใช้กล้องวงจรปิด CCTV กรณีไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ซึ่งเบื้องต้นได้ใช้กล้องวงจรปิด(CCTV) ตามโครงการ “Smart city ” ซึ่งครอบคลุมทั่วเมืองและทั่ว จ.เชียงใหม่ แต่ยังคงพบมีการที่มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นแผ่นทะเบียนเริ่มมีหลายๆ รูปแบบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเชียงใหม่จะตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ การปิดบังซ้อนเร้นแผ่นป้ายทะเบียน มีความผิดตามกฎหมาย โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
Facebook Comments