เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าวห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดบนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

830

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

วันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

…. เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 พบว่า มีกลุ่มผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจำนวนหนึ่งมาเล่นสเก็ตบอร์ดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และมีผู้เล่นบางคนเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยท่าทางผาดโผน โดยการนำแผงเหล็กซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการมาวางบนลาน และกระโดดข้าม ตลอดจนกระโดดขึ้นไปบนขั้นบันไดหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทำให้สเก็ตบอร์ดกระแทกแผ่นหินอ่อนจนแตกเสียหาย (รายละเอียดปรากฏในคลิปวีดิโอ)

สำหรับประชาชนที่ต้องการพื้นที่ในเล่นสเก็ตบอร์ด เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีพื้นที่เล่นสเก็ตบอร์ดบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่) นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ของเอกชนที่เปิดให้นำสเก็ตบอร์ดไปเล่นได้ อาทิ ลานประเสริฐแลนด์ ลานใต้สะพานข้ามแยกดอนจั่น หรือ ลานหน้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นต้น

เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงขอเรียนชี้แจงให้ทราบมา ณ ที่นี้

lpc9Ek.jpg
lpcTVv.jpg
lpc1RN.jpg
lpcwYE.jpg
lpcKuV.jpg
lpcZMQ.jpg