Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA

-

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA 

441330

นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกิดจากมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจและสุขใจที่เข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนพร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เว้นระยะห่างทุกจุดที่ให้บริการ และจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสูงสุด 1,550 คน ต่อช่วงเวลา โดยสวนพฤกษศาสตร์ฯ มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จุดล้างมือ และทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการเน้นย้ำสุขลักษณะอาคารสถานที่ทุกจุดให้บริการ

441329

441331
441332
441333
สวนสิริกิต์
441325
441326lCTIJq.jpg

441328

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!