Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

-

ธปท. สำนักงานภาคเหนือ รายงานผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

S 105734149

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรายงานความคืบหน้าผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (22 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 72 ราย ส่วนใหญ่เป็นการให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะในบางรายที่ไม่มีใบอนุญาตโรงแรมนั้น หากจะต้องมีการแก้แบบแปลนโดยให้ทางเทศบาลดูแลอย่าใกล้ชิด เพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตประกอบการและสามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดรายได้หรือขาดสภาพคล่องจากการไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ ทั้งกลุ่มคุ้มเสือ กลุ่มปางช้าง กลุ่มรถตู้/รถเช้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้ประสานกับสถาบันทางการเงินให้มีการพักชำระหนี้ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
22 มกราคม 2564

S 105734150
S 105734151
S 105734152
S 105734153
S 105734147

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!