กระทรวงการคลัง เตือน!! อย่าหลงเชื่อ หลอกให้ลงทะเบียน “แอปพลิเคชันเราชนะ” ยืนยัน เราชนะ ไม่มีแอปฯ อย่าโหลด

257

 กระทรวงการคลัง เตือน!! อย่าหลงเชื่อ หลอกให้ลงทะเบียน “แอปพลิเคชันเราชนะ” ยืนยัน เราชนะ ไม่มีแอปฯ อย่าโหลด

ljjuJS.jpg

กระทรวงการคลัง เตือน!! อย่าหลงเชื่อ หลอกให้ลงทะเบียน “แอปพลิเคชันเราชนะ” ยืนยัน เราชนะ ไม่มีแอปฯ อย่าโหลด ทั้งนี้ ครม. จะพิจารณาโครงการเราชนะในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 พร้อมแถลงข้อมูลอย่างเป็นทางการชัดเจนต่อไป

ที่มา: กระทรวงการคลัง (https://www.facebook.com/237136493158341/posts/1578382255700418/)