สธ.ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันติดเชื้อในครอบครัว แนะถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

blank

สธ.ย้ำคนไทยการ์ดไม่ตก ป้องกันติดเชื้อในครอบครัว แนะถึงบ้านให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าพบมีการติดเชื้อในครอบครัวรวมถึงเด็กเล็กสาเหตุเกิดจากคนในครอบครัวไปบ่อน สถานบันเทิง ซึ่งเป็นสถานที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมาก และสัมผัสผู้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว เมื่อกลับมาบ้านแล้วไม่มีการป้องกันตัวเองทำให้เกิดการแพร่เชื้อในครอบครัว จึงขอให้ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ไปในสถานที่เสี่ยง ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว ไม่กอด ไม่หอมเด็กเล็ก ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ป้องกันการแพร่ระบาดในครอบครัว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างรอผลตรวจขอให้อยู่บ้านกักตัวให้ครบ 14 วัน โดยไม่เดินทางไปแหล่งชุมชน ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ แยกของใช้ส่วนตัว หากมีไข้, ไอ, หายใจลำบาก, เจ็บคอ, ปวดหัว, จมูกไม่ได้กลิ่น, ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน 1422