สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่

1354
สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
136780212 3793174924062043 7887852070363340773 o
คำสั่งที่ 4/2564 : ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานด่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
136821829 3793176247395244 7679548465778411573 o
 คำสั่งที่ 5/2564 : มาตรการป้องกันสำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
138662911 3793176344061901 369916106990761704 o
 คำสั่งที่ 6/2564 : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (งดการออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนัน และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรค) มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
136765321 3793176324061903 6849563241956232809 o
 คำสั่งที่ 7/2564 : มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม มีผลตั้งแต่ วันที่ 7-31 ม.ค. 64
137002899 3793176314061904 2446025042496197965 o
คำสั่งที่ 9/2564 : มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลตั้งแต่ วันที่ 10-31 ม.ค. 64
138801452 3793176437395225 5968180420233432773 o
คำสั่งที่ 10/2564 : ขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่ วันที่ 20-31 ม.ค. 64
139104007 3793176474061888 330212330847995202 oข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่