‘แม่อาย’ ตั้งด่านคัดกรองจุดตรวจบ้านแสนสุข ตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19

666

‘แม่อาย’ ตั้งด่านคัดกรองจุดตรวจบ้านแสนสุข ตรวจคัดกรองคนเข้าเมืองเชียงใหม่ ป้องกันโควิด-19

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ จุดตรวจบ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน พร้อมมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย, สถานีตำรวจภูธรแม่อาย,กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334,โรงพยาบาลแม่อาย,สาธารณสุขอ.แม่อาย,อบต.ท่าตอน,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าตอน,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

127159786 231508135160950 7930822229159967436 o
127242370 231508118494285 6093715989747421024 o
127551268 231508068494290 8021254840856986309 o
127934223 231508128494284 623894538068920000 o
128578735 231508245160939 6935017652802582310 o