ค่ำวันที่ 30 พ.ย. 63 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเงามัว” โดยประเทศไทยเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลาประมาณ 17:49 น.

367

ค่ำวันที่ 30 พ.ย. 63 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเงามัว” โดยประเทศไทยเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลาประมาณ 17:49 น.

ค่ำวันที่ 30 พ.ย. 63 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเงามัว” โดยประเทศไทยเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเวลาประมาณ 17:49 น. ไปจนถึงเวลา 18:53 น. สังเกตได้ทั่วประเทศ แต่มองด้วยตาเปล่าค่อนข้างยาก เนื่องจากดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงามัวของโลกบางส่วน ไม่ได้ผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก ดวงจันทร์จึงไม่เว้าแหว่ง ยังคงมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงแต่มีความสว่างในส่วนที่อยู่ในเงามัวลดลงเล็กน้อยเท่านั้น

แม้จะมองเห็นเงามัวยาก แต่เราเก็บภาพผ่านเลนส์ได้
สำหรับสายถ่ายภาพดาราศาสตร์หรือผู้ที่สนใจเก็บภาพ จันทรุปราคาเงามัว แต่ไม่รู้เทคนิค ตามไปอ่านเทคนิคเก็บภาพเงามัวบนดวงจันทร์จาก อ.แจ็ค ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กันได้ที่ https://bit.ly/37jQVdX