ผลตรวจผู้สัมผัสไม่พบเชื้อ ทั้ง 102 ราย ลุ้นที่เหลือทยอยตรวจตามระยะฟักตัว คณะกรรมการโรคติดต่อเผยเวชภัณฑ์พร้อมรับมือ

609
โควิดเชียงใหม่

ผลตรวจผู้สัมผัสไม่พบเชื้อ ทั้ง 102 ราย
ลุ้นที่เหลือทยอยตรวจตามระยะฟักตัว คณะกรรมการโรคติดต่อเผยเวชภัณฑ์พร้อมรับมือ

โควิดที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 พ.ย.63 รายงานข่าวแจ้งว่า จากกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีพบหญิง อายุ 29 ปี ติดเชื้อโควิด 19 เป็นรายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันข้อมูลสอบสวนโรคหญิงรายนี้พบว่าเดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านทางจังหวัดเชียงราย เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 พ.ย. ก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. และ ผลการตรวจยืนยัน 2 แลป ทั้งของโรงพยาบาลเอกชนและห้องแลปของทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ระบุตรงกันว่าพบเชื้อโควิด 19

ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัส พบผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 306 ราย ในนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงจำนวน 85 ราย และ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แล้ว จำนวน 102 ราย

ขณะที่ผลตรวจยืนยันเป็นลบทั้งหมด 102 ราย ส่วนที่เหลือ สสจ.เชียงใหม่ ได้แจ้งให้เข้ามาตรวจหาเชื้อตามกลุ่มสถานที่ และ ตามกำหนดวันสุดท้ายที่ต้องเฝ้าระวัง คือ14 วันตามระยะเวลาฟักตัวของเชื้อ โดยในช่วงนี้ได้ให้ผู้สัมผัสกักตัวเองที่บ้าน แต่หากไม่สะดวก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสใกล้เสี่ยงสูงไว้แล้วและล่าสุดมีผู้เข้ากักกันตนเองแล้วจำนวน 5 ราย

ทั้งนี้ผู้สัมผัสทุกรายจะต้องสังเกตอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติจะถูกตรวจหาเชื้อซ้ำและแยกกักในโรงพยาบาล สำหรับผู้สัมผัสที่กักกันตนที่บ้านจะมีการประสานงานให้ทางโควิดหมู่บ้านเข้าไปดูแลและตรวจประเมินจนครบ 14 วันหลังสัมผัสผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามทางด้านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังขอให้ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์ กักกันตนเองจนกระทั่งครบ 14 วันหลังวันสัมผัส และ ยืนยันว่าทางทีมงานยังคงดำเนินการสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม และยืนยันว่าทางสำนักงานสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการตรวจแลปและเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

โควิด เชียงใหม่ โควิด จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ โควิดที่เชียงใหม่ ตรวจโควิดเชียงใหม่