เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงข่าวการจัด “งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2563” งดขบวนแห่ จัดแสดงรถกระทงใหญ่รอบเมือง 7 จุด

2659

เทศบาลนครเชียงใหม่แถลงข่าวการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เปลี่ยนรูปแบบการประกวดกระทงใหญ่ เป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่รอบเมือง 7 จุด พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในการร่วมกิจกรรม

IMG 9277

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

IMG 9279

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และเป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จากเดิมที่จะมีขบวนแห่รถกระทงใหญ่ผ่านด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้ ได้เปลี่ยนรูปแบบการประกวดเป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่ 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ ได้แก่

– ลานท่าแพ

– ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

– ประตูช้างเผือก

– ประตูสวนดอก

– แยกตลาดสมเพชร

– ประตูเชียงใหม่

– ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยจะจัดแสดงรถกระทงใหญ่ในวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 18.00 – 23.00 น. และคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินในคืนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยจะพิจารณาให้คะแนน ณ จุดตั้งกระทงตามที่กำหนด และจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ และประกาศผลการประกวดกระทงใหญ่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

IMG 9284

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกหลากหลายตลอดห้วงเวลาของการจัดงาน ได้แก่
กิจกรรมต๋ามผางประตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่ ลานโกมล้านนา และซุ้มสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดหนูน้องยี่เป็ง และ การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา และ
การประดับโคมไฟตกแต่งเมือง

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม เช็คอินในระบบไทยชนะ และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรอง งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่จัดงาน งดการจุดประทัดยักษ์ งดการปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน อย่างเด็ดขาด และขอเชิญแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

IMG 9283IMG 9278IMG 9280IMG 9281IMG 9285IMG 9288IMG 9291