Home ข่าวทั่วไทย สธ. ร่วมฝ่ายปกครอง-ความมั่นคง เข้มมาตรการชายแดน ยกระดับการสกัดกั้นเชื้อโควิด 19 จากแรงงานลักลอบเข้าเมือง

สธ. ร่วมฝ่ายปกครอง-ความมั่นคง เข้มมาตรการชายแดน ยกระดับการสกัดกั้นเชื้อโควิด 19 จากแรงงานลักลอบเข้าเมือง

-

กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เข้มมาตรการเฝ้าระวังแรงงานลักลอบเข้าเมืองตามแนวชายแดน พร้อมยกระดับการสกัดกั้นเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แถลงข่าวในประเด็นมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าประเทศ โดยนายธนิตพลกล่าวว่า จากกรณีที่พบแรงงานต่างชาติลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านบริเวณพรมแดนธรรมชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ชายแดน ได้กำชับให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด่านควบคุมโรค บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคในแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจนำเชื้อมาแพร่สู่ประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับ ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันโรค และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน หากพบการระบาดในพื้นที่

นายธนิตพลกล่าวต่อว่า จังหวัดตาก มี 5 อำเภอเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา) ได้มีมาตรการมาตรการสกัดกั้นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดด่านถาวรทั้ง 2 ด่าน และด่านธรรมชาติ, ให้หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ตรวจลาดตะเวนในช่องทางธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง, ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบผ่านช่องทางชายแดน นอกจากนี้ได้มีมาตรการยับยั้งและป้องกันที่สำคัญคือ การให้ความรู้ อสต. เรื่องการตรวจคัดกรอง การป้องกันตนเอง รวมทั้งการเฝ้าระวัง ร่วมกับการค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ และจัดสถานที่กักกัน local quarantine สำหรับกักตัว ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้ากักตัวจำนวน 18 ราย สะสม 265 ราย

“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 เป็นวงกว้างได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือความร่วมมือของประชาชน ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ รักษาระยะห่าง ยังจำเป็น หากทุกภาคส่วนร่วมกัน ประเทศไทยและคนไทยจะปลอดภัย” นายธนิตพลกล่าว

ด้านนพ.เอนกกล่าวว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และหน่วยงานในพื้นที่ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่ชายแดนตรวจหาเชื้อเชิงรุก จำนวน 5 คัน เพื่อคัดกรองในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก พร้อมจัดทีมเคลื่อนที่เร็วกว่า 300 คน สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ลงตรวจหาเชื้อในเขตตะเข็บชายแดนเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในระหว่างวันที่ 8-9กันยายน 2563 ไปแล้ว 2,635 ราย ในจำนวนนี้ เป็นคนไทย 1,641 ราย ต่างชาติ 994 ราย ซึ่งผลการตรวจเชื้อจะทราบภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชนในเขตชายแดนทั้งฝั่งไทยและเมียนมามีการตื่นตัวในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัย/ผ้ามากกว่าร้อยละ 95

“การสวมหน้ากากอนามัย/ผ้ามีความสำคัญมาก ช่วยจำกัดตัดตอนการแพร่เชื้อ ส่วนการล้างมือจะช่วยทำลายเชื้อไม่ให้แพร่สู่ผู้อื่นได้” นายแพทย์อเนกกล่าว

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นและเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,286 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.33 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 103 ราย หรือร้อยละ 2.99 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,447 ราย

Must Read

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี “เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว” จำนวน 200,000 สิทธิ์

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ แจกฟรี "เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว" ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริกขี้หนู จำนวน 200,000 สิทธิ์ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ต้านภัย COVID-19” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ได้ฟรี จำนวน 200,000 สิทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย...
error: Alert: Content is protected !!