หมอจุฬาฯ พบอาการโควิด-19 นอกมาตรฐาน พบเชื้อไวรัสในน้ำไขสันหลัง

2560

หมอจุฬาฯ พบอาการโควิด-19 นอกมาตรฐาน พบเชื้อไวรัสในน้ำไขสันหลัง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า Covid-19 ปวดหัว กลัวแสง พูดสับสน ซึม E3V3M6 มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย เบื่ออาหาร ปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีไข้ ไม่มีเซลล์ในน้ำไขสันหลัง ไม่มีอาการของ cytokine storm ไม่มีอาการทางปอด ไม่มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือ การรับรสผิดปกติ MRI ปกติ (มีจุดเล็ก ไม่อธิบายอาการ) “แต่พบ โควิด-19 ไวรัส ในน้ำไขสันหลัง” (ผู้ป่วยมีไมเกรนที่มี visual aura ระยะสั้นๆมาก่อน)

รายงานนี้ ใน Neurology ระบุถึงการที่ไวรัสทำให้เกิดอาการได้โดยตรง (neuroinvasion) แม้ไม่มีเซลล์ในน้ำไขสันหลังและไม่มีความผิดปกติจากการตรวจคอมพิวเตอร์สมอง นี่คืออาการของโควิด19 แบบนอกระบบมาตรฐาน ชนิดหนึ่ง โดยไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ทางเข้าผ่านทางเดินอาหาร (ผ่านทางvagus nerve เข้าสมอง)
การหาผู้ป่วยควรครอบคลุมอาการคลาสสิค ไข้ ไอ ปอด และ ต้องระวังอาการอื่นๆ นอกระบบ ดังกล่าวไปพร้อมกัน ดังที่เห็นในเด็ก ที่มีช็อค ผื่น ไม่มีอาการทางปอด คนที่มีผื่นเป็นอาการนำ คนที่มีแขนขาอ่อนแรง หรือเส้นประสาทอักเสบ หรือมีอาการทางตา หรือทางลำไส้ ทางเดินอาหาร หรือทางสมอง ทางหัวใจ และแน่นอนต้องพยายามหาคนแพร่ที่ไม่มีอาการที่จะทำให้แพร่ต่อไปอีก

หมายเหตุการหาหลักฐานผู้ป่วยที่มาด้วยอาการไม่มาตรฐานทำได้ด้วยการตรวจเลือดหาหลักฐานการติดเชื้อ เป็นต้น

ข้อมูล : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha