ศบค. เผยผลสำรวจพบคนไทย “การ์ดตก” การป้องกันตนเองลดลงตามลำดับ หลังคลายล็อกระยะที่ 2-5

1287

ศบค. เผยผลสำรวจพบคนไทย “การ์ดตก” การป้องกันตนเองลดลงตามลำดับ หลังคลายล็อกระยะที่ 2-5

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้กล่าวถึงในส่วนของผลการสำรวจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 407,008 ราย ใน 77 จังหวัด ระยะเวลา 7 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2563)

พบว่าภาพรวมพฤติกรรมป้องกันตัวเองค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ 0.84 (เต็ม 1) จำแนกเป็นการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่าเฉลี่ย 0.92 การกินร้อนและใช้ช้อนกลางของตนเองค่าเฉลี่ย 0.90 การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ค่าเฉลี่ย 0.88 การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตรค่าเฉลี่ย 0.79 การระวังไม่เอามือจับหน้า จมูก ปาก ค่าเฉลี่ย 0.73 โดยการสำรวจตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม ตามช่วงระยะเวลาผ่อนคลายระยะที่ 2 – ระยะที่ 5 พบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองโดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลง เห็นได้ชัดเจนว่า “การ์ดตก”  โดยเฉพาะมาตรการการผ่อนคลายในระยะหลังเป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จึงย้ำให้ทุกคนระวังในเรื่องนี้ด้วย

5oQzRb.jpg