บุตร-หลานปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อตามฤดูกาลและ “โควิด-19” รพ.เชียงใหม่ ราม เพิ่มมาตรการป้องกัน-คลายกังวลให้ผู้ปกครอง

376

บุตร-หลานปลอดภัยห่างไกลโรคติดเชื้อตามฤดูกาลและ “โควิด-19” รพ.เชียงใหม่ ราม เพิ่มมาตรการป้องกัน-คลายกังวลให้ผู้ปกครอง

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่หลังหยุดยาว 4 เดือนจากปัญหาการแพร่ระบาดของ “ไวรัสตัวแสบ โควิด-19” ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงสู่ระดับที่น่าพอใจแต่ก็ไม่ควรประมาท-การ์ดตก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ไปรวมตัวกันในโรงเรียนมีโอกาสรับเชื้อได้สะดวกกว่าช่วงเวลาที่หยุดอยู่กับบ้าน และที่สำคัญคือหลังจากได้รับเชื้อแล้วเด็ก ๆ มักมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนด้วยกัน หรือจากนักเรียนไปสู่ครู รวมทั้งนำเชื้อกลับไปแพร่ระบาดในครอบครัวได้ทางหนึ่ง

นพ.กฤษณะ คงถาวรกุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ โดยประเด็นแรกคือคำแนะนำให้บรรดาผู้ปกครองเตรียมความพร้อมแก่บุตร-หลานในการกลับคืนไปอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยโดยการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น #การสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำ #การล้างมือบ่อย ๆ #การรักษาระยะห่าง #การไม่เอามือเข้าปาก ไม่ขยี้ตา หากเด็ก ๆ เห็นว่าเพื่อนมีอาการไอ ไม่สบายก็ต้องรู้จักที่จะบอกให้คุณครูรับทราบ ซึ่งถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการร่วมด้วยช่วยป้องกันตัวเองให้แก่เด็ก ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป

6

เด็กหลายๆคนในช่วงนี้ก็ได้เวลาครบรอบต้องไปรับวัคซีนเพื่อคุ้มกันโรคตามวัย โดยต้องไม่ลืมด้วยว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วก็ต้องระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกันอีกด้วย ซึ่งในแง่ของการป้องกันก็ควรพาไปรับการฉีดวัคซีน แต่หากติดเชื้อแล้วก็ต้องรีบพาไปรับการรักษาโดยไม่รอช้าเพื่อมิให้อาการลุกลามเป็นอันตรายมากขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของ “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ได้ให้ความสำคัญ คือ “การป้องกันการติดเชื้อ” โดยมีมาตรการเพิ่มพิเศษการคัดกรองทุกทางเข้าออกของโรงพยาบาลผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องผ่านการคัดครองทุกครั้ง เครื่องมือที่ใช้ตรวจคัดกรองมีการตรวจเช็คมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ บุคลากรทางการแพทย์ได้ผ่านการตรวจเชื้อ “โควิด-19” ทุกคน โดยได้แยกพื้นที่การตรวจที่มีสัดส่วนเฉพาะอย่างชัดเจนในบริเวณแผนกผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 5 ของอาคารโรงพยาบาลฯ ดังนี้

6

🔰 โซนปลอดเชื้อ ซึ่งเป็นส่วนที่เตรียมพร้อมในการดูแลเด็กที่ไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ จัดแบ่งไว้เป็น 2 ส่วนๆ คือ

• คลินิกปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทั่วไปหรือ NON FEVER, NON ARI
โดยจัดไว้เป็นบริเวณสำหรับดูแลเด็กป่วยโรคทั่วไป เช่นภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคต่อมไร้ท่อ ที่ไม่มีอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

• คลินิกเด็กสุขภาพดี หรือ Well baby Clinic เช่น ฉีดวัคซีน, ตรวจพัฒนาการ และเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นเด็กในกลุ่มที่ไม่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ไม่ได้มีการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่น

9

🔰 คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก หรือ Fever with ARI Clinic

สำหรับดูแลเด็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากมีไข้ แต่ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีการแยกส่วนต่างหากไปอยู่ในพื้นที่เรียกว่า Fever Non-ARI

นอกจากการจัดแบ่งแยกพื้นที่การตรวจแล้ว “โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” ยังจัดสถานที่สำหรับญาติ ๆ ที่มีความห่วงใยมาเฝ้าดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้นนับตั้งแต่การเว้นระยะห่าง ติดตั้งแผ่นกั้นใสเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบริเวณที่นั่งพักรอ อีกทั้งมีการตกแต่งพื้นที่ให้บริการด้วยรูปแบบที่ สวยงามปลอดภัย และมีบรรยากาศเป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เป็นการเปิดมิติใหม่ของการตรวจรักษา ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย และลดความกังวลในการมาโรงพยาบาลของเด็ก ภายใต้มาตรการเข้มข้นเพื่อให้ปลอดเชื้อดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ จึงขอให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองมั่นใจทั้งในแง่ความปลอดภัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

8

30062020 1

30062020
เนื้อหาข่าว โดย แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

Facebook Comments