ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เบต้าแคลโฆษณาเกินจริง อ้างสรรพคุณบำรุงกระดูก

953
ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เบต้าแคลโฆษณาเกินจริง อ้างสรรพคุณบำรุงกระดูก

ระวัง!! ผลิตภัณฑ์เบต้าแคลโฆษณาเกินจริง อ้างสรรพคุณบำรุงกระดูก

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบต้าแคล โฆษณาในทำนองช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม กระดูกพรุน ซ่อมแซมเนื้อเยื่อตามข้อต่าง ๆ จำหน่ายตามท้องตลาดและสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผลิตภัณฑ์เบต้าแคลที่ร้องเรียนนั้น เคยได้รับเลขสารบบอาหาร 11-1-11054-5-0209 ผู้รับอนุญาต บริษัท พี.พี.เนเจอร์ แคร์ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สถานะปัจจุบันเลขสารบบอาหารดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

อย. ได้ดำเนินการแจ้งระงับการโฆษณาและดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังคงพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ จึงขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังในการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบการจำหน่ายตามท้องตลาด พร้อมทั้งเฝ้าระวังการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางสื่อต่าง ๆ แล้ว เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

ก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบสถานะเลข อย. ได้ด้วยตัวเองผ่าน 4 ช่องทาง คือ Line : FDAthai , ORYOR Smart Application, เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และเว็บไซต์ www.oryor.com

หากพบเลขผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของ อย. หรือพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556

cr. ข่าวจริงประเทศไทย

Facebook Comments