“อว. สร้างงาน” เปิดรับคนเพิ่ม 200 อัตรา เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

545
 

 “อว. สร้างงาน” เปิดรับคนเพิ่ม 200 อัตรา เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หรือ “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การทำงานในด้านต่างๆ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่มอีก 200 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ภายใต้ “โครงการ อว. สร้างงาน” เพื่อปฏิบัติงาน ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในภูมิภาค

ผู้ที่ได้รับการจ้างงานจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ ทดสอบ การวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การจัดการทั่วไป การประสานงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 9,000 บาทต่อราย ในระยะเวลาจ้างงาน 3 เดือน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63

เปิดรับสมัครออนไลน์ทาง www.tistr.or.th
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม วว.
โทร. 02 577 9300
E-mail : ibs@tistr.or.th

cr. สำนักข่าวกรมประชาสัมพ์นธ์

Facebook Comments