blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

-

blank

มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  1. ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง

ดําเนินการกรณีไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือไม่มีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ต้องถูกคุมตัว กักไว้สังเกตอาการ 14 วัน ณ สถานที่ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เขียงใหม่ เชียงใหม่กําหนด [โรงแรมนครา บูติค เชียงใหม่/โรงแรมเมฟลาเวอร์/ โรงแรมไชยา] โดยมีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้กํากับควบคุม

– กรณีมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือมีครอบครัวเป็นชาวเชียงใหม่ ให้กักตนเองในที่พํานักหรือที่พัก 14 วัน โดยมี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ /หน่วย ปฏิบัติการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง /กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กํากับควบคุม

  1. คนไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หรือเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี) /จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส /และจังหวัดภูเก็ต เข้ารจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง

ดําเนินการ ให้กักตนเองในที่พํานักหรือที่พัก 14 วัน โดยมี เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ /หน่วยปฏิบัติการที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง /กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน /อสม. /เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผู้กํากับควบคุม

  1. คนไทย ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 2 และไม่ได้เดินทางมาจากจังหวัลกลุ่มเสี่ยง ประสงค์เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่

ดําเนินการ ต้องถูกคัดกรองทุกคน

  1. คนที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ โดยไม่ต้องกรอกแบบ ม.2
  2. คนที่ไม่มีภูมิลําเนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องผ่านจุดตรวจ เพื่อตรวจวัดไข้ และ กรอกแบบ ชม.2

**หากบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ให้เจ้าหน้าที่ส่งไปยังสถานพยาบาล หรือ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด**

100051501 287281029328022 2138909398628564992 n
100522476 287280979328027 8303510429984882688 n
100630475 287281009328024 3824859584737050624 n

blank

Must Read

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง

กรมอนามัย  เตือนผู้ซื้อของแห้งผ่านออนไลน์ ระวังเชื้อรา และให้สังเกตบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามวันที่หมดอายุกับผู้ขายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ทุกวันนี้ประชาชนนิยมซื้อของอุปโภคบริโภคทางออนไลน์กันมากขึ้น เพราะด้วยเป็นการประหยัดด้านเวลา และลดความเสี่ยงจากการเดินทาง  ออกจากบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 แต่การสั่งซื้อของแต่ละครั้งผู้ซื้อก็ต้องมั่นใจ   ถึงคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะการสั่งซื้ออาหารแห้งออนไลน์จำพวกธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่าง ๆ ที่อาจเป็นสินค้าเก่าเก็บเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ เนื่องจากกอาหารที่ผ่านกระบวนการอบแห้งหรือการตากแห้งเพื่อลดปริมาณน้ำในอาหาร เป็นการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์และชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  ที่ก่อให้เกิดการเสียของอาหาร อาจมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม...
error: Alert: Content is protected !!